Dřvíčka s duší sochy a oběkty k bydlení

 

Sochař a designer Petr Eschler

 

Pochází z Olomoucké výtvarnické rodiny.
Sochařské práci se dřevem se věnuje od svého studia

na UP Olomouc. Od roku 1992 pracuje jako profesionální výtvarník .

Dnes si jeho práce našly cestu nejen do mnoha evropských zemí, ale také na všechny kontinenty.

Austrálie, severní a jižní Amerika, Asie a dnes už i Afrika.


Výtvarné soutěže AMO se zúčastnil jen jednou a získal hned 3x první cenu.

O pracích Petra Eschlera toho bylo již napsáno několik  desítek článků,monografií a televizních reportáží.

Plastiky na veřejných prostranstvích jsou tištěny na pohlednicích. Je zastoupen i v encyklopedii osobností WHO IS WHO.

Samostatné i společné výstavy od roku 1988.  Prezentace probíhaly nejen na domácí půdě ale i v dalších evropských státech.

Nyní počet výstav a prezentací převyšuje číslo sto.

Více naleznete na https://www.ateliereschler.eu/

 

Forma výstavy

Rozsah expozice:
Autor zapůjčí přibližně 30 soch, interiérových objektů, reliéfů a vitráží velikosti od 40 do 230 cm, Prezentace bude v uzlovém a veřejně přístupném bodě centra.  Velikost expozice cca 50 - 80 m2  podlahové plochy.
 
Doprava a instalace expozice:
Naše strana zajistí v plné míře veškeré práce spojené s dopravou  exponátů  a výstavních panelů. Dále s osazením na místě a instalací v čase mimo otevírací dobu.
 
Zajištění obsluhy expozice:
Vzhledem zajímavosti expozice budou kladeny časté dotazy. Proto bude naše strana zajišťovat i dva pracovníky na podávání informací po celou dobu prezentace.
 
Délka trvání expozice:
Standardně máme v nabídce tyto varianty. Podle konkrétních podmínek můžeme přispůsobit délku expozice.
    S  Zkrácená varianta - 10 dnů od pátku jeden týden do následné neděle.
    L  Standardní varianta - 17 dnů od pátku dva týdny do následné neděle.
    XL Prodlužená  varianta - 24 dnů od pátku dři týdny do následné neděle.
 
Doprovodné aktivity:
Ohlasy a rekce veřejnosti budou zdokumentovány knihou návštěv kde budou mít možnost vyjádřit svůj názor.Další doprovodnou akcí bude návštěvnická anketa. Návštěvníci budou mít možnost průkazně vyjádřit svůj názor. Tento materiál bude podkladem pro management. 
Z dlouholetých zkušeností a ohlasů veřejnosti na prezentovaná díla jsou reakce pozitivní více než u 99% zápisů.
 
Materiálové zabezpečení:
Zadavatel zajistí pouze technické zázemí a přístupnost plochy.