Thajsko

Vizuální fotoprezentace s mluveným slovem - Thajsko  

Povídání o cestě ve dvou lidech po severním Thajsku. Během táto cesty v délce 4000 km navštíveny severní oblasti džungle u hranic s Barmou. V průběhu  cesty bylo nafotografováno cca 5 tisíc fotografií. Výběr z těchto fotografií bude na besedě promítán.

Personální zabezpečení:

Přednášku bude provádět Mgr. Petr Eschler.

Termín:

V pracovní den v odpoledních hodinách. Nejlépe mezi 17-19 hodinou.

Délka trvání:

Předpokládaná doba prezentace je 1,5 hod /dvě vyučovací hodiny/.  Předpokládaná délka dotazů bude cca 30 minut. Celkem cca 2 hod.

Zadavatel zajistí:

Vytvoření přednáškového prostoru a sezení s dostatečným množstvím sedadel. Velkoformátovou televizi nebo projektor na PC. kde bude možno promítnout fotografie. Dle podmínek by bylo vhodné také zajistit ozvučovaní soupravu.