Sri Lanka

Vizuální fotoprezentace s mluveným slovem  

Sri Lanka a její spiritualita

  

Povídání o individuální cestě po ostrově Sri Lanky. Během táto cesty navštíveny centrální horské oblasti, čajové plantáže  a oblasti džungle. V průběhu  cesty bylo nafotografováno cca 5 tisíc fotografií. Výběr z těchto fotografií bude na besedě promítán.

 

Personální zabezpečení:

Přednášku bude provádět Mgr. Petr.
 

Termín:

V pracovní den v odpoledních hodinách. Nejlépe mezi 17-19 hodinou.
 

Délka trvání:

Předpokládaná doba prezentace je 1,5 hod /dvě vyučovací hodiny/.   Předpokládaná délka dotazů bude cca 30 minut. Celkem cca 2 hod.
 

Obchodní centrum zajistí:

Vytvoření přednáškového prostoru a sezení s dostatečným množstvím sedadel. Velkoformátovou televizi nebo projektor na PC. kde bude možno promítnout fotografie. Dle podmínek by bylo vhodné také zajistit ozvučovaní soupravu.