Indije a její lidé

Vizuální fotoprezentace s mluveným slovem - Indie a její lidé 

Povídání o cestě ve dvou lidech po jižní indii. Během táto cesty v délce 6000 km byly navštíveny 4 indické státy. Během cesty bylo nafotografováno cca 5 tisíc fotografií. Výběr z těchto fotografií bude na besedě promítán. Tato přednáška již byla realizována v minulosti pro ROTARY CLUB atd.

Personální zabezpečení:

Přednášku bude provádět Mgr. Petr Eschler.

Termín:

Tento modul je vhodné použít v pracovní den v odpoledních hodinách. Nejlépe mezi 17-18 hodinou.

Délka trvání:

Předpokládaná doba prezentace je 1,5 hod /dvě vyučovací hodiny/ přednáškové části.
Individuální Dřevěná poradna bude bezprostředně následovat po přednášce. Předpokládaná délka poradny bude cca 30 minut. Celkem tedy cca 2 hod.

Zadavatel zajistí:

Vytvoření přednáškového prostoru a sezení s dostatečným množstvím sedadel. Velkoformátovou televizi nebo projektor na PC. kde bude možno promítnout fotografie. Dle podmínek by bylo vhodné také zajistit ozvučovaní soupravu.