Léčíme se se stromy

Beseda - Léčíme se se stromy 

Povídání o připravované knize o stromech a jejím dřevu. Stromy jsou nejsilnějším zdroj organické energie a za určitých podmínek je jich možno využít k léčení lidí. Jak se máme chovat to se dovíme právě na této přednášce. Na závěr Dřevěná poradna.
 

Personální zabezpečení:

Přednášku bude provádět Mgr. Petr Eschler. Jeho dlouholeté zkušenosti s jednotlivými dřevinami shrnul do připravované publikace Dřevěná knížka aneb Léčíme se se stromy.
 

Termín:

Tento modul je vhodné použít v pracovní den v odpoledních hodinách. Nejlépe mezi 17-18 hodinou.
 

Délka trvání:

Předpokládaná doba prezentace je 1,5 hod /dvě vyučovací hodiny/ přednáškové části.
Individuální Dřevěná poradna bude bezprostředně následovat po přednášce. Předpokládaná délka poradny bude cca 30 minut. Celkem tedy cca 2 hod.
 

Zadavatel zajistí:

Vytvoření přednáškového prostoru a sezení s dostatečným množstvím sedadel. Velkoformátovou televizi nebo projektor na PC. kde bude možno promítnout fotografie. Dle podmínek by bylo vhodné také zajistit ozvučovaní soupravu.