Modul F - Irské tance

Vystoupení tanečního souboru Irské tance

V prostoru expozice budou mít děti možnost shlédnout živé vystoupení souboru Irských tanců.  Osobní kontakt a živé vystoupení má však svůj nepopiratelný význam.  Proto jsme se rozhodli je zařadit do nabídky.

Personální zabezpečení:

Zajistíme představení tanečního souboru. Tento soubor se skládá z 4-8 tanečníků.

Termín:

Tento modul je vhodný použít v den pracovního klidu rodiče přichází s dětmi. Děti také mají většinou více prostoru a nejsou zahlceny úkoly.

Délka trvání:

Délka trvání cca 1 hodina dle konkrétního vystoupení.

Materiálové zabezpečení z strany OC:

Pro tento modul je nutné zajistit dostatek židliček, případně doplnit kobercem na sezení. Případné další technické  zázemí pro převlečení herců a instalaci opony a podobně.