Modul C - Malování na sádrové korpusy

Malování zvířátek a postaviček na sádrové corpusy 
V prostoru expozice budou mít děti možnost se výtvarně vyjádřit.
 
Materiálové zabezpečení:
K dispozici budou předem připravené sádrové odlitky na které si děti budou mít možnost malovat podle svých představ. K dispozici budou temperové a kvašové barvy. Výhodou této práce je nasákavost sádry a rychlé schnutí. Dítě nemusí dlouho čekat a odnáší hotové dílko. Aby se neušpinilo pokud barvy nebudou zcela suché dostane sáček
 
Personální zabezpečení:
Obsluha tohoto pracoviště bude zajištěna zkušeným výtvarníkem nebo pedagogem.
 
Termín:
Tento modul je vhodný použít v den pracovního klidu rodiče přichází s dětmi. Děti také mají většinou více prostoru a nejsou zahlceny úkoly. Cca od 14 do 18 hodin
 
Délka trvání:
Délka trvání cca 3 - 4 hodiny
 
Materiálové zabezpečení ze strany zadavatele:
Je nutno zajistit dostatečný počet stolů a židliček pro děti. Předpokládaný počet je 8 míst k sezení. Důležitý je také přívod el. energie.