Modul B - Modelování z modelovací hmoty

Doprovodné programy - Modelování dětí z modelovací hmoty.

V prostoru expozice budou mít děti možnost se výtvarně vyjádřit.
 

Materiálové zabezpečení:

K dispozici budou rychle tuhnoucí modelovací hmoty. Jejich tuhnutí je buď rychlosušením horkým vzduchem nebo tepelné vytvrzení vařením nebo pečením . Bude možno si hotové práce na místě hned pomalovat. Dítě si potom odnáší hotové dílko.

Personální zabezpečení:

Obsluha tohoto pracoviště bude zajištěna zkušeným výtvarníkem nebo pedagogem.

Termín:

Tento modul je vhodný použít v den pracovního klidu rodiče přichází s dětmi. Děti také mají většinou více prostoru a nejsou zahlceny úkoly.

Délka trvání:

Délka trvání tohoto modulu bude 3 až 4 hodiny

Materiálové zabezpečení ze strany zadavatele:

Je nutno zajistit dostatečný počet stolů a židliček pro děti. Předpokládaný počet je 8 míst k sezení. Nutno zajistit také přívod elektrické energie.