Modul A - Kreativní kresba a malba

Doprovodné aktivity - Kreativní malování dětí.

V prostoru expozice budou mít děti možnost se výtvarně vyjádřit.
 

Materiálové zabezpečení:

K dispozici budou temperové a vodové barvy. Kreslící kartónové papíry formátu A4 a A3.
 

Personální zabezpečení:

Obsluha tohoto pracoviště bude zajištěna zkušeným výtvarníkem nebo pedagogem. Popřípadě vysokoškolskými studenty výtvarného oboru.
 

Termín:

Tento modul je vhodný použít v den pracovního klidu rodiče přichází s dětmi. Děti také mají většinou více prostoru a nejsou zahlceny úkoly. Nejlépe v odpoledních hodinách.
 

Délka trvání:

Délka tohoto modulu bude 3 – 4 hodiny cca od 14 do 18 hodin. 

Materiálové zabezpečení ze strany zadavatele:

Je nutno zajistit dostatečný počet stolů a židliček pro děti. Předpokládaný počet je 8 míst k sezení. Nutno zajistit také přívod elektrické energie.